Aldina Dugonjić - potporučnica koja razbija stereotipe o ženama u uniformi - Magazin PRESS

Breaking

13. 09. 2017.

Aldina Dugonjić - potporučnica koja razbija stereotipe o ženama u uniformi

Aldina Dugonjić, potporučnica Oružanih snaga BiH nakon godinu dana i šest mjeseci službe razbila je sve stereotipe o ženama u uniformi.

Iako po zanimanju inženjer prehrambene tehnologije, Aldina je oficir u činu potporučnika. Mnogi mladi smatraju da se u OS BiH uglavnom primaju oficiri strukovnih zanimanja, ali kroz Aldinin primjer vidimo da nije tako.

Potporučnica Dugonjić uspješno je savladala niz zahtjevnih fizičkih i psihičkih testiranja. Kaže da joj fizička testiranja koja su najčešće predmet stereotipa za žene u uniformi nisu teško pala, i da ih je podjednako dobro savladala kao i njene kolege. Čak je bilo situacija kada su djevojke završavale ove testove sa boljim rezultatima od mladića.

U daljem razgovoru Aldina kaže kako često dobija isti set pitanja o tome kako je završila u OS BiH, i kako se snalazi. Međutim, svako ko je bolje upozna brzo shvati da je njen poziv isti kao i bilo koji drugi.

„Biti oficir nije lako. Testiranja su veoma zahtjevna ali sve s ciljem da postanemo odlučne mlade vođe, koje mogu adekvatno odgovoriti na sve zadatke. OS BiH nam omogućavaju dodatno usavršavanje, kako lično, tako i profesionalno, te nam pružaju mogućnost za kvalitetniju budućnost“, ističe Aldina.

Znamo da samo obrazovan i sposoban kadar može dati svoj puni doprinos našoj zemlji. S tim u vezi Ministarstvo odbrane BiH nastavlja sa zanavljanjem oficirskog kadra, odnosno vrši „smjenu generacija" koja će u narednih pet godina proizvesti „zamjenu“ oko 2.000 oficira, koji će temeljem odredbi Zakona o službi otići iz OS BiH, uglavnom u penziju. Ovim procesom se stvara prilika za zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi.


Radio Sarajevo

Stranice