NAČELNIK OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO IBRAHIM HADŽIBAJRIĆ KJKP RAD Sarajevo namjerno opstruira Općina Stari Grad Sarajevo - Magazin PRESS

Breaking

20. 11. 2017.

NAČELNIK OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO IBRAHIM HADŽIBAJRIĆ KJKP RAD Sarajevo namjerno opstruira Općina Stari Grad Sarajevo

Izvršni direktor KJKP "Rad" Suad Handanagić je bivši uposlenik i nekadašnji kandidat za načelnika ove općine, a otkako je na poziciji izvršnog direktora Rada, namjerno odugovlači radove koje je ovo preduzeće trebalo završiti na području Starog Grada.

Općina nije zadovoljna poslovnom saradnjom sa KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo po pitanju ugovorenih radova na sanaciji/asfaltiranju saobraćajnica u ovoj općini. Navedeno preduzeće nije u stanju da ispuni ugovorene obaveze i već duži vremenski period Općina Stari Grad Sarajevo je suočena sa problemom nezavršenih ulica u kojima radovi traju nedopustivo dugo. S obzirom na to da se bliži zimski period i da će vremenski uvjeti biti sve lošiji, nadležne općinske službe opravdano izražavaju sumnju da pojedine ulice – u prvom redu ulica Logavina i Muse Ćazima Ćatića, neće biti završene i da će u ovakvom stanju dočekati proljeće, što je nedopustivo – navodi načelnik u saopćenju.

Nakon svih problema u ulici Muse Ćazima Ćatića i konstantnih urgencija upućivanih komunalnim javnim preduzećima KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i KJKP "Rad" da ubrzaju izvođenje radova, obavještavam javnost da su svi objektivni rokovi "probijeni" i da su isključivi krivci za to izvođači radova. KJKP "Rad" u navedenoj ulici već trideset dana vrši pripreme za asfaltiranje, te postavlja ivičnjaka, što je neobjašnjivo imajući u vidu da se radi o ulici dužine oko 300 metara. Slična situacija je i u ulici Logavina, a na obje ove lokacije evidentan je nedostatak ljudskih kapaciteta i mehanizacije i vrlo često na gradilištima uopšte nema radnika.

Na vrijeme smo proveli tendersku proceduru i izabrali izvođača radova, a KJKP "Rad" je dao najpovoljniju ponudu, no očito je da ne mogu ili ne žele ispoštovati ugovoreno. U ovom trenutku izvode radove u ulicama Logavina i Muse Ćazima Ćatića i niko vam ne može odgovoriti na pitanje kada će ih završiti, pa sam siguran da će nas "zavlačiti" do proljeća.

Iz općinskog budžeta izdvajaju se milionska sredstva za sanacije ulica i nećemo dozvoliti da ovo ili bilo koje drugo preduzeće ne poštuje ugovorne obaveze i dovodi Općinu i njene građane u situaciju da nespremni ulaze u zimski period. Pozivam nadležne u ovom preduzeću da se uozbilje i rade posao za koji su plaćeni. Ukoliko ne mogu uraditi posao koji su preuzeli, poštenije je da to kažu i puste druge da rade. Mi nećemo plaćati njihov nerad.


Službena FB načelnika općine Stari Grad Sarajevo

Stranice