BiH prijeti finansijska blokada - Magazin PRESS

Breaking

23. 12. 2017.

BiH prijeti finansijska blokada

 Još uvijek je neizvjesno kada će biti održane sjednice Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta BiH na kojima bi se trebao usvojiti Budžet za 2018. godinu.

Kako nam je nezvanično potvrđeno, Borjana Krišto (HDZ), predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH navodno odbija da zakaže sjednicu 29. decembra, a što bi u praksi značilo da ćemo u novu 2018. godinu ući bez budžeta, odnosno sa privremenim finansiranjem.

Sjednica Predstavničkog doma PS BiH, podsjećamo, prekinuta je 21. decembra bez da se i došlo do tačke dnevnog reda koja predviđa raspravu o Prijedlogu Budžeta za 2018. godinu. Sjednica je prekinuta jer se te večeri u zgradi Parlamenta BiH održavao Božićni prijem Dragana Čovića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Mnogi su tada izrekli stav da sjednica i nije trebala biti prekinuta, jer je bio kvorum i bez prisustva HDZ-ovih zastupnika. No, odlučili su drugačije, a sada smo već u ozbiljnoj situaciji kojoj se ne nazire pozitivan rasplet.

Naime, odlučeno je da Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH ide u dva čitanja, a amandmana ima i već su najavljeni.

Štaviše, bez amandmana Savez za bolju budućnost neće ni podržati Budžet, što znači da nema većine za usvajanje. SBB traži da se sredstva iz budžetskih rezervi koja su na raspolaganju članovima Predsjedništva BiH te predsjedavajućem Vijeća ministara i njegovim zamjenicima preusmjere u socijalne kategorije i sport.

Praktično to znači da bi se trebala napraviti pauza u zasjedanju da bi se ugradili amandmani, a nakon toga morat će se odmah zakazati i sjednica Doma naroda. Dakle, 29. decembar je posljednji dan kada bi se eventualno mogao usvojiti Budžet, jer je to petak.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je 22. novembra Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za iduću godinu od 1.954.062.329 KM. Budžet za finansiranje institucija ostaje 950 miliona KM, iako su ukupni zahtjevi korisnika bili veći za 333.727.000 KM ili 36 posto.

Prihodi za servisiranje vanjskog duga iznose 1.004.062.329 KM i manji su za oko 7,1 milion KM u odnosu na ovu godinu, tako da budžet iznosi ukupno 1.954.062.329 KM.

Budžetom su, između ostalih, planirana sredstva za sprovođenje općih izbora u idućoj godini, za višegodišnje projekte budžetskih korisnika i stavljanje u funkciju državnog zatvora, kao i sredstva za obračun plata policijskim službenicima zbog zakonom usvojene izmjene njihovog koeficijenta.

Ukupan iznos namijenjen za isplatu plaća i naknada u subjektima koji se finansiraju iz državnog budžeta iznosi 559.264,000 KM i veći je za 8.637,000 KM u poređenju sa Budžetom za 2017. godinu.

PRIVREMENO FINANSIRANJE

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobre u Zakonu o budžetu. Izuzeće se odnosi na otplatu javnog unutrašnjeg i vanjskog duga koji se plaća s dospijećem obaveza.

Nastavljanje višegodišnjih projekata, nabavka roba i usluga, odnosno nastavljanje isplate sredstava za ove svrhe, dopušteno je u skladu sa uslovima privremenog finansiranja, s tim da je višegodišnje finansiranje ili ovlaštenje za buduće obaveze odobreno u prethodnim budžetima.

Nakon odobrenja od Vijeća ministara, jedino Ministarstvo finansija i trezora može biti ovlašteno da uzme pozajmicu na kratkoročnom osnovu od entiteta ili bankovnih izvora, kako bi izvršilo privremeno finansiranje do maksimalno jedne četvrtine budžeta prethodne fiskalne godine i u mjeri koja je u skladu s principima zdravog raspolaganja gotovinom i zahtjevom za ispunjavanje otplate tokom fiskalne godine. Nasuprot tome, nijedan novi dug, bilo unutrašnji ili vanjski, ne može nastati dok se ne usvoji budžet.

Ukoliko se budžet ne usvoji do 1. januara 2018. (početak nove fiskalne godine), Budžet se mora usvojiti najkasnije do 31. marta.Magazin PRESS / Patria

Stranice