Kako FaceBook profil pretvoriti u fan stranicu? - Magazin PRESS

Breaking

02. 12. 2017.

Kako FaceBook profil pretvoriti u fan stranicu?

Facebook je pun primjera gdje poslovni subjekti, udruge i dr. koji nisu fizičke osobe krivo koriste Facebook te su za promociju vlastitog poslovanja napravili Facebook Profil umjesto Facebook poslovne stranice (Fan stranice).

Zašto Facebook Profil nije idealno (ili nikakvo) rješenje za poslovne subjekte odlično je opisano u članku Profil, grupa ili stranica?

Brisanje Facebook profila pa sve ispočetka

Do sada ako ste odabrali krivi pristup Facebooku i odlučili ga promijeniti to ste mogli isključivo ručnim brisanjem starog profila i kreiranjem nove valjane poslovne stranice.

Od danas je i ta migracija olakšana pošto je Facebook ponudio alat Profile To Business Page Migration.

Profile To Business Page Migration

Ovaj alat je idealan ukoliko ste napravili Facebook profil i u roku dan-dva shvatili da ste napravili grešku te ga želite prebaciti u poslovne stranice. Manje je idealan ako već duže vrijeme koristite Facebook na krivi način. Zašto?

Kod prebacivanja iz profila u poslovne stranice prebacuju se (samo):

svi vaši dosadašnji prijatelji koji automatski postaju vaši Fanovi
profilne slike koje ste imali na svojem profilu

Svi ostali podaci se ne prebacuju. Tako da ćete:

ponovno morati ručno unijeti sve podatke o poslovnoj stranici (dosadašnjem profilu)
izgubiti sve druge slike i albume koje ste objavili
izgubiti sve objavljene statuse

Bez obzira na navedene nedostatke u trenutnom procesu migriranja i dalje smatram da je bolje izgubiti malo na sadržaju koji se može ponovno postaviti na Facebook poslovne stranice nego ostati Facebook profil i nastaviti ga koristiti protiv svih Facebook pravila. Više informacije o cijelom procesu prebacivanja pronađite u Facebook Help centru.

Kako sačuvati Facebook podatke

Za kraj vam samo želim skrenuti pozornost na odličan alat koji dolazi iz Facebooka i koji omogućava da spremite sve podatke, albume i sl. sa sadašnjeg Facebook profila na računalo kako bi vam kasnije proces migracije i ponovno unosa svih podataka bio lakši. Kako snimiti sve podatke pročitajte ovdje.

Stranice