PODOFICIR OS BIH AHMED HODŽIĆ Učešće u mirovnoj misiji je vrhunac vojničke karijere - Magazin PRESS

Breaking

04. 12. 2017.

PODOFICIR OS BIH AHMED HODŽIĆ Učešće u mirovnoj misiji je vrhunac vojničke karijere

Predstavnici Centra za sigurnosne studije (CSS) su u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama", koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative, razgovarali s Ahmedinom Hodžićem, podoficirom za personal u Vojno-obavještajnom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Hodžić je proveo šest mjeseci u mirovnoj misiji u Islamskoj Republici Afganistan, u regionalnoj komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu.

"Samo iskustvo učešća u mirovnoj misiji je neprocjenljivo jer biti angažovan i raditi u jednoj multinacionalnoj sredini donosi određene izazove, benefite i specifičnosti. Od 2. septembra 2015. do 14. marta 2016. godine bio sam učesnik mirovne misije u Islamskoj Republici Afganistan, u regionalnoj komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu. U mirovnoj misiji u tom periodu su učestvovale vojne snage iz ukupno 21 države, većina su bile članice NATO-a, a neke članice partnerskih zemalja. Tokom boravka u mirovnoj misiji susretao sam se sa novim procedurama, načinom rada i funkcionisanja u NATO okruženju, a također i novim kulturama, različitim tradicijama, što je samo po sebi veoma interesantno. Povremeno se susrećete sa određenim poteškoćama u radu, kao što su adaptacija na klimu i privikavanje na novu sredinu", ispričao je Ahmedin.

Na pitanje koji su mu oblici formalne i neformalne pripreme za mirovne misije najviše pomogli tokom angažmana, kazao je: "Činjenica da ste odabrani kao kandidat i učesnik jedne mirovne misije nosi sa sobom određene obaveze koje morate ispuniti prije samog odlaska. Tu prije svega mislim na određene jezičke edukacije, online kurseve koje zahtjeva NATO savez i tome slično. Lično sam prolazio kroz dvije faze priprema, kao i jednu integracijsku obuku s kontigentom A-5 inicijative. Prva faza obuke se odvijala u Bosni i Hercegovini (BiH), koju su realizovale Oružane snage BiH (OSBiH) u trajanju od pet dana. Nakon toga druga faza obuke i Integracijska obuka održana je u Republici Hrvatskoj i trajala je 25 dana. Tokom obuke naučite mnogo o tome šta vas očekuje u misiji, posebno kroz iskustva kolega koji su već bili u misijama. Obuke imaju svoju svrhu, međutim, koliko god se vi pripremali, kada dođete na područje operacija, opet nailazite na niz poteškoća kojima tokom pripreme za odlazak u mirovnu misiju niste pridavali pažnju. Na terenu vidite da je teorija jedno, a praksa drugo. Međutim, jaka volja, maksimalno angažovanje i posvećenost poslu pomažu da lakše prebrodite sve prepreke".

Dužnosti na kojima je bio angažovan bile su usko vezane na sigurnost same baze u Mazari Šerifu. Njihova misija nije bila borbena. Bili su angažovani na štapskim dužnostima i svim pripadnicima OSBiH koji su bili angažovani u mirovnoj misiji bilo je zabranjeno da učestvuju u borbenim dejstvima u Afganistanu. Radili su s opremom velike vrijednosti s kojom se prije nisu susretali, a mjesto za rad je bilo zatvoreno i sigurno. U bazi su svakodnevno morali nositi vojničku uniformu, oznake čina, prezimena i pripadnosti oružanim snagama, kazao je Ahmedin.

Govoreći o prednostima i poteškoćama boravka u mirovnoj misiji, otkrio je da općenito ima više prednosti nego poteškoća.

"Učešće u mirovnoj misiji je vrhunac vojničke karijere. Najveći uspjeh koji možete postići u svojoj vojničkoj karijeri ja da budete izabrani od svoje države i da je sa ponosom predstavljate u operacijama podrške miru. To je samo po sebi velika obaveza, jer ste počastvovani što ste izabrani da predstavljate svoju zemlju. Velika prednost je i rad u multinacionalnoj sredini gdje upoznajete nove kulture, običaje i prijatelje iz drugih država. Također, upoznajete se sa novim standardima i načinom rada. Zbog toga, boravak u mirovnoj misiji u ovim segmentima predstavlja jedno neprocjenjivo životno i vojno iskustvo. Za mene, najveća poteškoća tokom boravka u misiji bilo je odsustvo od porodice, jer koliko god ste se vi bili pripremili za to, tokom učešća u misiji u određenim trenucima porodica vam nedostaje. Ovo posebno teško pada u početku. Ako u periodu boravka u misiji imate neke značajne datume koje ste kod kuće obilježavali s članovima porodice, u takvim danima ste povučeni i potišteni, ali kao vojnik morate biti spremni da to prebrodite", rekao je Hodžić.

On je dodao da učešće u mirovnoj misiji donosi mnogo beneficija.

"Beneficija je, prije svega, samo angažovanje i rad u multinacionalnoj sredini, gdje susrećete osobe različitih religija, običaja i tradicija. Tokom boravka u misiji, većinom se susrećete s osobama koje su iz zemalja članica NATO-a i upoznajete se s njihovim standardima i načinom rada. Stičete nova znanja i iskustva, a zahvaljujući tome imate mogućnost biti dio i nekih drugih međunarodnih vježbi i aktivnosti u okviru NATO-a. Iskustvo i znanje, koje nakon završetka mirovne misije ponesete sa sobom kući, možete adekvatno iskoristiti i prilagoditi svakodnevnim obavezama u svojoj jedinici. Također, pruža se i mogućnost napredovanja i izgradnje profesionalne karijere", istakao je.

Poručio je da se žene u misiji ni u jednom trenutku ne osjećaju manje vrijednima niti imaju podređenu ulogu.

U sastavu jedinice u kojoj sam učestvovao, bilo je oko 10 posto žena koje su ravnopravno učestvovale u svakodnevnim obavezama i zadacima. Na pojedinim pozicijama bile su angažovane isključivo žene, jer je priroda posla bila takva da je tu dužnost mogla obavljati samo žena, kao što je naprimjer pretres ženske osobe prilikom ulasku u bazu", ispričao je podoficir.

Svima koji imaju volju i želju da iskuse rad u multinacionalnom okruženju poručio je da se ne trebaju dvoumiti ni u jednom trenutku, jer učešćem i angažmanom u mirovnim misijama mogu više dobiti nego izgubiti.

"Odlazak u mirovnu misiju vam pruža mogućnost da steknete neprocjenjivo životno i vojno iskustvo. Ne trebaju se bojati odgovornosti, jer sa sigurnošću mogu reći da su pripadnici OSBiH sposobni i dobro obučeni za uspješno obavljanje poslova i zadataka u operacijama podrške miru i da u svakom trenutku na profesionalan način mogu odgovoriti bilo kojem izazovu", kazao je na kraju Hodžić.Klix

Stranice