VRTOGLAVA CIFRA Pogledajte koliki budžet BPK Goražde je planiran za 2018. godinu - Magazin PRESS

Breaking

16. 12. 2017.

VRTOGLAVA CIFRA Pogledajte koliki budžet BPK Goražde je planiran za 2018. godinu

Vlada BPK Goražde usvojila je Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznosu od 40,2 miliona KM. Nacrt je upućen u parlamentarnu proceduru i odluku o tome da li će se već na narednoj sjednici naći pred poslanicima donijet će kolegij skupštine.
U Ministarstvu finansija BPK Goražde ističu da je Nacrt budžeta dobio pozitivno mišljenje federanog ministartsva finansija ali na iznos od 38 miliona 644 hiljade KM, no da su i pored toga na zasjedanju vlade sva ministarstva iskazala potrebu za dodatnim sredstvima pa je iznos povećan za oko dva miliona KM tako da će ovaj nacrt ponovo biti upućen na mišljenje Federalnom ministarstvu finansija.

Analize prethodnih godina ali i preporuke federalnog ministarstva ukazuju da je 38, 644 hiljada iz prvobitnog nacrta mnogo realnija finansijska slika ovog dijela BiH u odnosu na projekciju budžeta od 40,2 miliona na prihodovnoj strani za koju će biti potrebno pribaviti novo mišljenje. Budžet za narednu godinu po svemu sudeći i dalje neće nuditi nešto više u razvojnom dijelu iako određeni pozatelji kao što je rast prihoda na dobit govore tome u prilog.

U budžetu za narednu godinu planirano je i 500.000 KM za pokriće deficita iz prethodnih godina, dok je grant planiran u iznosu od 5 miliona KM, s obzirom da su transferi nižim nivoima vlasti u federalnom budžetu povećani na iznos od 18 miliona KM.

BPK Goražde, ističu u Ministarstvu finansija,ima realne poteškoće u ovoj godini u pogledu servisiranja obaveza, jer sa viših nivoa nisu doznačena sredstva u iznosu planiranom u budžetu za ovu godinu a još uvijek nije došlo ni do rebalansa budžeta.

U ovoj godjni BPK Goražde doznačeno je daleko najmanje sredstva sa viših nivoa, 2.440 000 KM.Magazin PRESS / Klix

Stranice