U 2018. godini na području Grada Goražda počinje izgradnja i rekonstrukcija zgrada, mostova, puteva... - Magazin PRESS

Breaking

04. 01. 2018.

U 2018. godini na području Grada Goražda počinje izgradnja i rekonstrukcija zgrada, mostova, puteva...

Nakon provedenih javnih rasprava, gdje su građani iznijeli svoje primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta za 2018. godinu u okviru sedme redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda koja je održana 28.12.2018. godine, vijećnici su usvojili Budžet Grada Goražda za 2018. godinu u iznosu 9.779.500,00 KM.

O usvojenom Budžetu za 2018. godinu u izjavi za medije pomoćnica Gradonačelnika Grada Goražda za finasije, trezor i privredu, Enisa Lapo je istakla – '' Budžet iznosi 9.779.500,00 KM usvojen je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća koja je održana 28.12.2017. godine. Ponuđeni iznos je usvojen uz 28 amandmana koji su većinom prihvaćeni. Što se tiče strukture prihoda i rashoda, prihodi su veći za 6% u odnosu na Budžet iz 2017. godine. Naime, porezni prihodi su planirani sa povećanjem od 129% zbog poreza na dobit koji smo planirali u iznosu revidiranih projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija. Što se tiče ne poreznih prihoda oni su malo smanjeni u odnosu na iznos od prošle godine i iznose 93%. Struktura rashoda izgleda tako da su bruto plate i doprinosi planirani na iznos od cca 3.500.000,00 KM, što je 34% od ukupno planiranog Budžeta, izdaci za materijal i usluge planirani su iznosu od 2.669.000,00 KM, ali kad se izbace iz tog iznosa planirana sredstva za usluge komunalne potrošnje i usluge održavanja javnih površina, uređenja grada, namjenska sredstva Civilne zaštite i katastra ona iznose 1.700.000,00 KM odnosno materijalni troškovi i izdaci iznose 17% od ukupnog planiranog Budžeta. Kod kapitalnih transfera planirano je 945.000,00 KM i kapitalni izdaci 983.000,00 KM što čini cca 1.930.000,00 KM, a to predstavlja 20% Budžeta. Dakle, po ovim osnovnim pokazateljima vidi se da je Budžet razvojnog karaktera i ono što je najbitnije od kapitalnih izdataka i transfera jeste izgradnja Općinske deponije planirane u iznosu od 380.000,00 KM, zatim izgradnja i rekonstrukcija zgrada JU i Grada Goražda koja iznosi 320.000,00 KM, zatim rekonstrukcija cesta i mostova 100.000,00 KM, izgradnja javne rasvjete 55.000,00 KM, nabavka opreme CZ, tačnije savremenog vatrogasnog kamiona 340.000,00 KM, učešće u finansiranju izgradnje zgrada socijalnog stanovanja u iznosu od 90.000,00 KM, izrada projektne dokumentacije i drugih projekta, znači sve su to kapitalni projekti koji su planirani u ovoj godini što nam govori da je Budžet razvojnog karaktera.

Kako sam prethodno naglasila mi smo prijedlog Budžeta uradili prema projekcijama od strane Federalnog ministarstva finansija što je u skladu sa Zakonom o  Budžetima u FBiH član 33. stav 3. da su gradske službe dužne da ispoštuju projekcije prihoda od Federalnog ministarstva finansija. U međuvremenu, dva dana prije sjednice Gradskog vijeća od strane Skupštine BPK donešen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a i procjena Službe je da će to za nas biti manje negdje oko 700.000,00 KM i iz tog razloga  mi ćemo  najvjerovatnije trebati uraditi rebalans. Pratićemo realizaciju prihoda u prvom kvartalu.

Kapitalni transferi od međunarodnih organizacija planirani su u iznosu od 410.000,00 KM, a kapitalni transferi od Federacije BiH i Kantona od po 450.000,00 KM, ukupno je planirano 1.600.000,00 KM. Bitno je napomenuti da se u ovoj godini očekuje realizacija sredstava, koja će se realizovati za projekte koji su dogovoreni od UNDP-ija, IFADA-a, Agencije za vodno područje rijeke Save, tako da se očekuje znatan priliv sredstava koja neće ići kroz Budžet.Magazin PRESS / Grad Goražde

Stranice