Civilna zaštita građanima izdala VAŽNO upozorenje zbog nadolazećih padavina - Magazin PRESS

Breaking

25. 02. 2018.

Civilna zaštita građanima izdala VAŽNO upozorenje zbog nadolazećih padavina

S obzirom na to da se u narednom vremenskom periodu, prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje pogoršanje vremenskih prilika, praćeno snježnim padavinama i niskim temperaturama, koje će zahvatiti pojedina područja Bosne i Hercegovine, kao i Kantona Sarajevo, upozoravaju se sva pravna i fizička lica da u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od visokog snijega, snježnih nanosa i niskih temperatura, te leda i ledenica, i to naročito mjere koje se odnose na:

- obavezu pravnih lica da u skladu sa svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja pravovremeno pripreme svoje organizirane snage civilne zaštite (štabove, jedinice i povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagiranje na najavljene prirodne i druge nesreće;

- obavezu fizičkih lica za provođenje lične i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organiziranog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Posebno apelujemo na pravna lica koja imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore sa svim nivoima vlasti (općine, Kanton Sarajevo, Federacija BiH), da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reagiraju na najavljene obilnije snježne padavine, kao i na sva pravna i fizička lica da na vrijeme preduzme mjere na uklanjanju snijega, skidanja leda i ledenica, a koje su im propisane Zakonom o komunalnoj čistoći i Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.Magazin PRESS / Avaz

Stranice