Ministarstvo odbrane BiH o NATO vježbi - Magazin PRESS

Breaking

21. 02. 2018.

Ministarstvo odbrane BiH o NATO vježbi

ventualna organizacija predmetne vježbe u početnoj je fazi usaglašavanja, te još nisu utvrđeni niti scenarij, niti sudionici, kao ni sredstva kojima bi se vježba izvodila, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane BiH

Ministarstavo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage BiH demantirali su da namjeravaju organizirati NATO vježbu s avionskom eskadrilom. Povod za demant su informacije u pojedinim medijima o navodnom organiziranju vježbe s eskadrilom i osiromašenim uranijem na poligonu Manjača.

Kako navode u saopćenju, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostvaruje uspješnu bilateralno-odbrambenu saradnju s velikim brojem država u i izvan Evrope, uključujući i Sjedinjene Američke Države.

"U sklopu bilateralne saradanje sa SAD-om, pored niza drugih aktivnosti, razmatra se i realizacija vježba zračno-kopnene integracije - Air to Ground Integration tokom 2019. godine.

Eventualna organizacija predmetne vježbe u početnoj je fazi usaglašavanja, te još nisu utvrđeni niti scenarij, niti sudionici, kao ni sredstva kojima bi se vježba izvodila.

Ovom prilikom naglašavamo da za sve vojne vježbe koje se organiziraju u BiH, a koje podrazumijevaju i sudjelovanje međunarodnih subjekata, Ministarstvo odbrane BiH prethodno pribavi odobrenje Predsjedništva BiH, te operativne pripreme i samu realizaciju koordinira sa svim drugim institucijama u BiH. Također, i za konkretnu vježbu, ukoliko se utvrdi namjera organiziranja iste, MOBiH će tražiti odobrenje Predsjedništva BiH.

Tokom sastanka s general-majorem Јohnom Gronskim, zamjenikom komandanta Komande američkih kopnenih snaga za Evropu, koji je održan u MOBiH 13.2.2018. godine, razgovaralo se o mogućem sudjelovanju OS BiH u NATO vježbama za upravljanje krizama. Nije bilo riječi o vježbi Air to Ground Integration", saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Ranije je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, u pismu upućenom predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, ustvrdio da Predsjedništvo BiH nije ni razmatralo, niti usvojilo Plan međunarodnih vojnih vježbi za 2019. godinu, tako da NATO-a vježba na poligonu Manjača, bez usvajanja plana, ne može biti održana.Oslobođenje

Stranice