SDP BiH želi novo zakonsko riješenje ako se naruši odnos načelnika i vijeća - Magazin PRESS

Breaking

22. 02. 2018.

SDP BiH želi novo zakonsko riješenje ako se naruši odnos načelnika i vijeća

Socijaldemokratska partija BiH u parlamentarnu proceduru uputila je dopune Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, smatrajući da se zakonske odredbe trebaju usuglasiti sa stanjem u institucijama demokratski izabrane vlasti u općinama.
Predloženim dopunama predviđa se "razrješenje situacije uslijed nastupanja trajnog nepovjerenja i trajno narušenih odnosa između općinskog načelnika i općinskog vijeća".

"Važeći zakon je nedorečen. Propisuje način opoziva načelnika, ali ne i stvarne i pravne posljedice neuspjeha jednog takvog postupka. Neuspjeh opoziva načelnika općine ima za posljedicu trajno narušeno povjerenje i odnos između vijećnika i demokratski izabranog načelnika, a taj odnos je neophodan za prohodnost odluka i funkcioniranje općinske vlasti", izjavio je na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu predsjednik KO SDP BiH Mostar Zoran Mikulić.

Kaže da je Zakonom propisano da 10 posto građana upisanih u birački spisak ili jedna trećina vjećnika općinskog vijeća imaju pravo pokrenuti inicijativu za smjenu odnosno opoziv načelnika općine.

Na osnovu te inicijative, kako pojašnjava, općinsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja, a donosi je natpolovičnom većinom.

"Dakle, ukoliko u vijeću postoji natpolovična većina, koja traži smjenu načelnika evidentno je da je došlo do trajno narušenih odnosa između većine i načelnika. U takvoj atmosferi nije moguće raditi za dobrobit građana", rekao je Mikulić.

Zbog toga, SDP predlaže da "ukoliko se na referendumu ne donese odluka opozivu načelnika, pristupi raspuštanju općinskog vijeća“.

"Neuspješna odluka o opozivu načelnika faktički je odluka birača o uskraćivanju povjerenja vijeću, čime se, na osnovu demokratskih principa, stvaraju uslovi za organizaciju prijevremenih izbora. Mislim da je takvo rješenje najprihvatljivije i rješava situaciju usljed nedorečenog zakonodavstva, a takva situacija je već riješena na sličan način u Republici Srpskoj", poručio je Mikulić i dodaje "predloženi zakon SDP-a nije usmjeren na situaciju u Lukavcu budući da će se referendum održati 13. maja, a ovaj zakon ako bude usvojen neće se primjenjivati na tu situaciju".

To je na pres-konferenciji SDP-a ponovio i općinski načelnik Lukavca Edin Delić, protiv koga je pokrenut opoziv, navodeći da je "riječ o ozbiljnom sistemskom problemu u bh. društvu“.

"SDP kao predlagač zakona ne bježi od potrebe provjere načelnika i kada se izgubi većina u vijeću ili kada je nema. Oni koji pokreću to moraju biti svjesni da ukoliko se provjerava načelnik treba se provjeriti i vijeće. U tom slučaju imali bismo jednak pristup. Pravni osnov postoji i u Izbornom zakonu BiH i Zakonu o principima lokalne samouprave", rekao je Delić.Magazin PRESS / Klix

Stranice