BUKVAREVIĆ U POSJETI GORAŽDU Obečanja luda radovanja... - Magazin PRESS

Breaking

07. 03. 2018.

BUKVAREVIĆ U POSJETI GORAŽDU Obečanja luda radovanja...

S istim obećanjima kao i prošle, ali i ranijih godina, ministar za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević posjetio je Goražde.

Na sastanku s predstavnicima vlasti i boračkih udruženja prezentirao je rezultate Ministarstva za boračka pitanja FBiH u prošloj i prioritetima u ovoj godini. Na inicijativu Koordinacije boračkih udruženja BPK, usvojen je zaključak da se pod hitno usvoji zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, te da se u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca.

Međutim, on predviđa rješavanje problema samo dijela populacije boraca „koje su sustigli starost i bolest i nemaju nikakvih prihoda“, a ne svima - u skladu sa stažom provedenim u Armiji BiH. Zatražen je i pravedniji odnos prema BPK Goražde, koji ne dobiva adekvatnu podršku Ministarstva za boračka pitanja, kojem će u posljednjoj budžetskoj godini, zbog prestanka korištenja prava boraca koji umiru, ostati oko devet miliona KM.


- Problemi boraca u BPK isti su kao i oni njihovih saboraca u drugim gradovima. Ima dosta obećanja, pa ćemo vidjeti šta će biti – kazao nam je Nesib Hodo, predsjednik Udruženja demobiliziranih boraca BPK Goražde.

On dodaje da se neka od obećanja ponavljaju.

- Mi već tri godine insistiramo da zakon o demobilisanim borcima, oko kojeg je završena sva procedura, bude usvojen. Danas je ponovo bio pritisak da se on pusti u proceduru. Mislimo da blokiranje ulica nije primjereno borcima. Mi jesmo za donošenje zakona koji će omogućiti bolji život demobilisanih boraca, ali ne na taj način – dodaje Hodo. I na sastanku u Goraždu je ponovljeno da je prepreka objavljivanju Registra boraca Zakon o zaštiti ličnih podataka. Iskazano je i ogorčenje što su branioci ovog grada već duže vrijeme izloženi pravosudnom progonu s ciljem da se slika o gradu heroju naknadno izmijeni.Magazin PRESS / Avaz

Stranice