Ispravni ležajevi u helikopterima OS BiH zamijenjeni ispravnim ležajevima, Ministarstvo odbrane vrši istrage - Magazin PRESS

Breaking

05. 03. 2018.

Ispravni ležajevi u helikopterima OS BiH zamijenjeni ispravnim ležajevima, Ministarstvo odbrane vrši istrage

Oružane snage BiH posljednjih mjeseci potresa afera vezana za navodne nepravilnosti koje se odnose na javne nabavke. Riječ je o sklapanju Ugovora o pružanju usluga servisiranja i tekućeg održavanja zrakoplovnotehničkih materijalnih sredstava po zaključenom okvirnom sporazumu između Ministarstva odbrane BiH i firme Avioinženjering d.o.o. Laktaši.
Svakom građaninu, kada vidi ogradu kasarne, prva pomisao je kako se iza te visoke ograde kriju poligoni za obuku, dobro opremljeni i uvježbani vojnici koji su u svakom trenutku spremni staviti se u službu odbrane domovine.

U normalnim zemljama tako bi trebalo i biti. Tragom informacije o nepravilnostima vezanim za javne nabavke počeli smo istraživati i došli do neobične spoznaje.

Od izvora bliskog Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane BiH saznali smo da se u 2. helikopterskom skvadronu i Bataljonu letačke podrške brigade ZS i PZO, a koji je smješten u kasarni Rajlovac, dešava nešto što i nije baš svojstveno jedinici takvog tipa, a što je rezultiralo prijavama koje su završile na stolu Generalnog inspektorata.
Potvrdu o nepravilnostima dobili smo od izvora iz Ministarstva odbrane BiH koji nam je rekao da je "ovih dana glavna preokupacija u jedinici kako 'pokriti' neregularnu nabavku ležajeva za helikopter UH-1H i njihovu fiktivnu ugradnju od firme Avioinženjering iz Laktaša i tako joj omogućiti nelegalnu finansijsku korist".

Naš prvi sagovornik sumnja da, s obzirom na klimu koja vlada ovih dana, određene osobe za takve stvari dobijaju i određenu novčanu nagradu. Kako navodi, nije ovo do sada jedina ovakva situacija u jedinici.

"O čemu se zapravo radi, da bi firma Avioinženjering naplatila ili je možda već i naplatila svoje usluge neregularne nabavke ležajeva i njihove fiktivne ugradnje na helikopteru UH-1H potrebno je sve to sada i pokriti. Pored onih koji su izgleda interesno u službi 'pokrivanja', postoje i savjesni koji se ne mire s takvim ponašanjem no, zbog svoje pozicije, primorani su da ipak svojim angažovanjem faktički učestvuju u takvim neregularnostima, a da pri tome ne mogu otvoreno reagovati. Takvi su osuđeni na, vojnički kazano, izvrši pa se žali. A kome se žaliti?
Naređenje komandanta se mora izvršiti, a žaliti se nemaju kome", kazao nam je sagovornik iz Ministarstva odbrane BiH.

Ispravni ležajevi zamijenjeni ispravnim ležajevima


I drugi izvor iz Oružanih snaga BiH potvrdio nam je nepravilnosti, ali kako kaže, on ima "odraslu djecu, a mali čin" pa nadređene mora slušati iako zna da je ovo sve pogrešno.

"Možete li zamisliti, mi smo jedan jedini ispravni helikopter UH-1H uvezli u hangar da bismo s istog skidali ispravne ležajeve i ugrađivali, također ispravne ležajeve koji su uzgred rečeno već prema papirima ugrađeni od civilne firme Avioinženjering. Sve vrijeme razmišljam, šta ako bismo morali hitno transportovati nekog povrijeđenog, a mi jedini ispravni helikopter ubacili u hangar da bismo omogućili nekome nezakonitu zaradu. Nečija zarada je izgleda ispred nečijeg života. Stid me je što pored poštenja nemam i hrabrosti da vrisnem da me makar moja djeca čuju ako država ne može. Danas smo izgleda svi mi koji volimo svoj posao i ovu državu prinuđeni da se povučemo u ilegalu", riječi su pripadnika te jedinice.

Naši sagovornici navode da je civilna firma Avioinženjering iz Laktaša kroz ugovor za usluge izvršila nabavku pet ležajeva, što je navodno suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH, po dvostruko višim cijenama od firme koja je pobijedila na tenderu za nabavke.

"Međutim, s istom tom firmom iz Zenice koja je ponudila realnu cijenu od 3,500 KM po komadu, MOBiH ne sklapa ugovor zbog tobože visokih cijena. S druge se strane firmi Avioinženjering omogućava da, suprotno zakonu, nabavi ležajeve, fiktivno ih ugradi i kasnije sve naplati po mnogo višoj cijeni po komadu. Ovdje se slobodno može postaviti pitanje da li za dobijanje posla presudnu ulogu ima i mjesto u kojem je sjedište firme - Laktaši", kazao nam je jedan od uposlenika Oružanih snaga BiH.

On ističe da je ovdje riječ o problemu širih razmjera koji će svoje negativne i dalekosežnije posljedice pokazati malo kasnije i bit će sigurno veće od do sada nelegalno naplaćenih nekoliko stotina hiljada maraka.

Ovim povodom kontaktirali smo i Ministarstvo odbrane BiH iz kojeg su nam kazali da je Ministarstvo obrane BiH upoznato o postojanju nepravilnosti u postupku realizacije Ugovora o pružanju usluga servisiranja i tekućeg održavanja zrakoplovnotehničkih materijalnih sredstava po zaključenom okvirnom sporazumu, broj: 11-03-26-922-72/16 od 28. juna 2017. godine, koji je zaključen između MO BiH kao naručioca i firme Avioinženjering d.o.o. Laktaši te su poduzete potrebne aktivnosti Generalnog inspektorata.

Generalni inspektorat provjerava prijave


"Kada je riječ o određenim nepravilnostima u kojima se kao počinitelji pojavljuju pripadnici OS BiH, obaveza je Generalnog inspektorata da u zavisnosti od opredjeljenja za rad na predmetu, ili proslijedi predmet na nadležno postupanje komandnoj liniji OS BiH ili, ako se Generalni inspektorat opredijeli za vođenje postupka u cilju utvrđivanja istinitosti prijave, rezultate do kojih dođe proslijedi komandnoj liniji", kazali su nam iz Ministarstva odbrane BiH.

Kada je riječ o prijavama koje su stizale u posljednje vrijeme, a koje su vezane uz navodne nepravilnosti u realizaciji ugovora, naglašavaju da se po istima postupa u skladu s Uputstvom za rad Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora OS BiH, odnosno da se u postupku utvrđivanja istinitosti navoda iz prijave angažira ili Generalni inspektorat Ministarstva obrane BiH ili se prosljeđuju nadležnim organima. U posljednje vrijeme pristigle su dvije prijave i obje su date na nadležno postupanje.

"Primjenjujući Zakon o javnim nabavkama MO i OS BiH od formiranja 2007. godine pa do 2016. godine nisu uspjeli ugovoriti nabavku rezervnih dijelova za helikoptere tipa UH-1H. Razlog je što su helikopteri vrlo stari (godina proizvodnje je od 1965. do 1968. i dobiveni su kao donacija Vlade SAD-a) i više se ne proizvode. U skladu s tim i nabavka rezervnih dijelova je vrlo složena, a ponekad i prosto nemoguća. Cijene na tržištu iz godine u godinu variraju i do 50 posto, zavisno od ponude i potražnje. Koliko je dugotrajan proces nabavke rezervnih dijelova za helikoptere primjenjujući Zakon o javnim nabavkama BiH najbolji primjer je postupak proveden tokom 2017. godine, a koji je bio prvi uspješan u ovoj oblasti", navode iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako kažu, s izabranim ponuđačem navedeni postupak je proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i trajat će godinu dana. Ponuđena cijena je 3.500 KM bez PDV-a za komad. Od nastanka kvara pa do realizacije Ugovora o nabavci rezervnih dijelova, helikopter UH-1H ne bi bio operativan 12 mjeseci, što je neprihvatljivo za MO i OS BiH.

"MO BiH ima potpisan važeći Ugovor s preduzećem Avioinženjering d.o.o. Laktaši o tekućem održavanju zrakoplovnotehničkih materijalnih sredstava (ZTMS) - UH-1H. Prilikom provođenja dijela radova iz oblasti održavanja (ZTMS) firma Avioinženjering mora izvršiti nabavku potrebnih rezervnih dijelova radi otklanjanja nepravilnosti. Nabavka rezervnih dijelova u ovom slučaju je znatno brža (45 dana), ali i nešto skuplja. (Pokušavala se ugovoriti nabavka visećih ležajeva i u 2016. godini, a u skladu sa ZJN, ali nije ugovorena). Zbog hitnog dovođenja jednog helikoptera tipa UH-1H u operativno stanje, a koji se može angažirati za evakuaciju povrijeđenih, SAR službu i pomoć prilikom elementarnih nepogoda, izvršena je zamjena visećih ležajeva u sklopu važećeg Ugovora za tekuće održavanje. Vrijednost koju je MO BiH platilo za nabavku visećih ležajeva po jednom komadu je 4.953 KM bez PDV-a, a ne 8.000 KM kako je navedeno u pitanju", rekli su nam u Ministarstvu odbrane BiH.

Ističu da ZTMS ne poznaju izraze star, nekorišten itd. kada je riječ o resursima. Već je to Pravilom zrakoplovnotehničke službe propisano: "Za zrakoplovnotehnička i tehnička materijalna sredstva propisuje se rok rada (resurs) i vijek upotrebe. Rok rada (resurs) je vrijeme do prvog remonta i između remonta zrakoplovnotehničkog materijalnog sredstva, odnosno faznih – periodičnih pregleda, a vijek upotrebe je ukupno vrijeme u toku kojeg je dozvoljeno njegovo korištenje. Rok rada i vijek upotrebe određuju se u satima rada zrakoplovnotehničkih materijalnih sredstava i/ili kao vremenski (kalendarski) rok rada (vremenski resurs). Za pojedine dijelove, uređaje, opremu i naoružanje, rok rada i vijek upotrebe može da bude izražen i drugim karakterističnim veličinama: brojem slijetanja, brojem ciklusa rada, brojem opaljenja i dr., što se regulira zrakoplovnotehničkim uputstvom".

Rok rada visećih ležaja je 600 sati, uz obaveznu inspekciju svakih dvanaest mjeseci, ako se nalazi na helikopteru. Po isteku resursa se mijenja, također se mijenja ako se uoče curenja, deformacije itd. odnosno ako je kvar tolike prirode da je nemoguća njegova reparacija. MO i OS BiH, ako su u mogućnosti da imaju izbor da li ugraditi nov ili "remontiran" (polovan), nemaju dilemu, uvijek se odlučuju za nov.

"Brigada zračnih snaga i protuzračne obrane posjeduje osposobljeno ljudstvo i materijalne kapacitete za održavanje ZTMS do određenog stepena održavanja. Tome da je ljudstvo vrhunski obučeno ide u prilog i podatak da do sada nismo imali zrakoplovne udese sa smrtnim posljedicama. MO i OS BiH imaju potpisane ugovore ne samo za održavanje ZTMS, nego i informatičke, telekomunikacijske, birotehničke, ostalih borbenih sredstava itd. Da bi se kompletno održavanje odvijalo u okviru OS BiH, niti posjedujemo dovoljno finansijskih, materijalnih niti ljudskih resursa, mnogo bogatije zemlje koriste ovakve usluge kod vanjskih dobavljača", zaključuju u Ministarstvu odbrane BiH.Magazin PRESS / Klix

Stranice