Lokalne zajednice traže izmjene u sistemu raspodjele javnih prihoda u FBiH - Magazin PRESS

Breaking

21. 03. 2018.

Lokalne zajednice traže izmjene u sistemu raspodjele javnih prihoda u FBiH

U sarajevskom hotelu Holiday danas je održana četvrta po redu sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH.
U ime Općine Centar, kao domaćina ovog skupa, u radu pomenutog tijela su učestvovali načelnik Općine dr. Nedžad Ajnadžić i njegovi savjetnici Dževad Bećirević i Jasmin Gerin.

Jedna od tema održane sjednice je raspodjela javnih prihoda, problem koji jedinice lokalne samouprave određeno vrijeme žele riješiti sa predstavnicima Vlade FBiH, ali bez uspjeha. Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić iznio konkretnu inicijativu, koju su jednoglasno podržali svi prisutni, da ovo tijelo Saveza uputi Vladi Federacije BiH pismo u kojem će zatražiti do početka aprila sastanak predstavnika Saveza općina i gradova FBiH sa premijerom i njegovim zamjenicima na temu raspodjele javnih prihoda.

-Mišljenja sam da sastanci sa predstavnicima kantona u Federacije BiH nemaju efekta, kako nam je sugerisano sa federalnog nivoa, i trebamo se isključivo fokusirati na federalni nivo. Zaključke sa današnje sjednice trebamo uputiti svim premijerama kantona i predsjedavajućim skupština kantona. U navedenom pismu bismo im objasnili konkretne razloge našeg obraćanja i šta je potrebno izmijeniti u postojećem sistemu raspodjele javnih prihoda, što je za nas kao jedinice lokalne samouprave od esencijalne važnosti. Putem kontrole finansija koje su uradile službe Općine Centar utvrdili smo nedostatke u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza čime smo oštećeni za iznos od gotovo 600.000 KM, objasnio je Ajnadžić.O problemu raspodjele sredstava na osnovu pripadnosti javnih prihoda u kojem su općine u Federaciji BiH najgore prošle je govorio i Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići i predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH.

"Kako bismo pravednije raspodijelili javne prihode uputili smo inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda prema Vladi FBiH koja putem federalnog Ministarstva finansijska treba pokrenuti proceduru izmjene ovog zakonskog akta. Jedna od odredbi koju treba mijenjati je i odredba koja reguliše pripadnost prihoda od profita privrednih subjekata na području općine na čijem području se nalaze ove firme. Od ovog poreza općinama ne pripada ništa, dijeli se između Federacije BiH i kantona, a ta sredstva općine bi mogle iskoristiti za dalje privlačenje privrednih investicija. Također imamo pokrenut i sudski spor sa Vladom FBiH na osnovu pripadnosti javnih prihoda od indirektnih poreza, jer po našem mišljenju jedinice lokale samouprave dobijaju manji iznos sredstava. Osim toga, predstavnici Saveza su uputili primjedbe i prijedloge na Nacrt zakona o porezu na dohodak prema kojem dosadašnja izdvajanja treba povećati i ujednačiti za sve općine i gradove u FBiH. U Kantonu Sarajevo se u prosjeku po ovom osnovu prikupi oko 128 miliona od čega nešto manje od milion pripadne jedinicama lokalne samouprave umjesto očekivanih 5,5 miliona", rekao je Ejubović.Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin je na ovom skupu izjavila da su jedinice lokalne samouprave u FBiH u podređenom položaju kada se usvajaju određeni kantonalni i federalni zakonski akti.

"Prema odredbama Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, Savez je zakonski zastupnik 80 članica pred svim nivoima vlasti što se ne poštuje i donose se zakoni bez konsultacija sa ovim savezom. Stoga u narednom periodu planiramo mnogo intenzivnije nastupiti prema višim nivoima vlasti kako bismo postigli ciljeve koje pred nas postavljaju naše članice", objasnila je Travljanin.Klix

Stranice