U OS BiH i sa 35 godina, aktivna služba do 40. godine života i veća plaća - Magazin PRESS

Breaking

07. 03. 2018.

U OS BiH i sa 35 godina, aktivna služba do 40. godine života i veća plaća

Predstavnički dom PS BiH usvojio je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagača Vijeće ministara BiH, a kojim se pomjera dobna granica za prijem u OS BiH sa 27 na navršenih 35 godina života, a najviše dobne granice za trajanje vojne službe sa 35 na 40 godina života.

Također je usvojen i Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о plаćаmа i nаknаdаmа u instituciјamа BiH, čiji je predlagač Borjana Krišto, a kojim se povećava koeficijent za obračun plaća vojnicima i podoficirima u OSBiH.

Zastupnik Saša Magazinović kazao je da su vojnici u daleko nepovoljnijem položaju u odnosu na druge državne službenike.Patria

Stranice